ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท''' (05 เม.ย. 2495-) [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] ระบบบัญชีรายชื่อ [[พรรคประชาธิปัตย์]] อดีตนักศึกษาหลบหนีเข้าป่าจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 '''"สหายศรัทธา"''' เป็นชื่อจัดตั้งใน[[พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย]] (พคท.)<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100501/113008/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.html "สหายศรัทธา"ส.ส.หญิงชี้ขบวนการล้มเจ้ามีจริง ] จากเว็บไซต์ [[กรุงเทพธุระกิจ]]</ref>
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ [[5 เมเมษายน]] [[พ.. 2495]] จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา : จาก[[โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์]] และโรงเรียนอนุกูลนารี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษา : ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) จาก[[โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์]] ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]], และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร) <ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ] สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554 </ref>
 
== ประวัติการทำงาน ==
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
* ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
* ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เกิดปี|2495}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:ชาวกาฬสินธุ์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะสังคมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
55,559

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์