ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรศรีเกษตร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
อาณาจักรศรีเกษตรของชาวพยูตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในภาคกลาง และภาคใต้ ของประเทศพม่าในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้นพุทธกาล หรือ ก่อน 2500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติผิว หรือปยู ซึ่งตั้งบ้านเมืองใกล้กับเมืองแปร ในลุ่มแม่น้ำอิระวดี

รายการนำทางไซต์