ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โขน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ลักษณะบทโขน ==
 
{{sound sample box align right|}}
{{multi-listen item|filename=IndrajitPrommas.ogg
|title=''บทเจรจาระหว่างทศกัณฐ์ที่รับสั่งให้กาลสูร ไปทูลเชิญอินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมาศเพื่อออกไปต่อสู้กับพระราม''
|title=''บทคำร้อง ตอนอินทรชิตชื่นชมการแปลงร่างเป็นพระอินทร์ การุณราชแปลงเป็นช้างเอราวัณ และเหล่าโยธาทัพแปลงเป็นเทพบุตรและเทพธิดา''
|description=''ตัวอย่างบทเจรจาระหว่างทศกัณฐ์ที่รับสั่งให้กาลสูร ไปทูลเชิญอินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมาศเพื่อออกไปต่อสู้กับพระราม ในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติตอน ศึกพรหมาศ บรรเลงโดยวงโยธวาทิต
|description=''บทคำร้องตอนอินทรชิตชื่นชมการแปลงร่างเป็นพระอินทร์ การุณราชแปลงเป็นช้างเอราวัณ และเหล่าโยธาทัพแปลงเป็นเทพบุตรและเทพธิดา เพื่อไปลวงทัพฝ่ายพลับพลาของพระราม
|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end}}
{{กาพย์ยานี|indent=1|''อันปรากฏจริงใจมา''|''เมื่อตาต่อตา''|''ประจวบบนบัญชรไชย"''|source=บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ รัชกาลที่ 2}}
{{จบกาพย์}}
 
{{sound sample box align right|}}
{{multi-listen item|filename=Prommas.ogg
|title=''บทเจรจาระหว่างทศกัณฐ์ที่รับสั่งให้กาลสูร ไปทูลเชิญอินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมาศเพื่อออกไปต่อสู้กับพระราม''
|description=''ตัวอย่างบทเจรจาระหว่างทศกัณฐ์ที่รับสั่งให้กาลสูร ไปทูลเชิญอินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมาศเพื่อออกไปต่อสู้กับพระราม ในการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติตอน ศึกพรหมาศ บรรเลงโดยวงโยธวาทิต
|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end}}
{{sample box end}}
 
สำหรับบทเจรจานั้น แตกต่างจากบทร้องและบทพากย์ตรงที่เป็นบทกวีแบบร่ายยาว มีการส่งและรับคำสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ใช้ถ้อยคำสละสลวย คล้องจอง มีสัมผัสนอกสัมผัสใน บทเจรจาในการแสดงโขนเป็นบทที่คิดขึ้นในขณะแสดง เป็นความสามารถและไหวพริบปฏิภาณเฉพาะตัวของผู้เจรจา ปัจจุบันบทเจรจามีการแต่งเตรียมไว้แล้ว ผู้พากย์บทเจรจาจะว่าตามบทให้เกิดอารมณ์คล้อยตามถ้อยคำ โดยใช้น้ำเสียงในการเจรจาให้เหมาะกับตัวโขน ใส่ความรู้สึกให้เหมาะกับอารมณ์ของตัวละครในเรื่อง
35,491

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์