ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| list7 = [[สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|อธิการบดี]] • [[สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุด]] • [[สำนักหอสมุดกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|หอสมุดกำแพงแสน]] • [[สำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|กฎหมาย]] • [[สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ทะเบียนและประมวลผล]] • [[สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ประกันคุณภาพ]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร]] • [[สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร (กำแพงแสน)]]
| group8 = โครงการจัดตั้ง
| list8 = [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศิลปศาสตร์]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะสาธารณสุขศาสตร์]] • [[คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี|วิทยาเขตสุพรรณบุรี]]
| group9 = เคยพิจารณา
| list9 = [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะแพทยศาสตร์]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี|วิทยาเขตลพบุรี]] • [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่|วิทยาเขตกระบี่]]
| group10 = อื่นๆ
| list10 = [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] • [[อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] • [[พิพิธภัณฑ์มด]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|วิทยุ มก.]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|ร.ร.สาธิตเกษตร]] • [[โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน|ร.ร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน]] • [[โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์บางเขน]] • [[โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ]] • [[โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน]] • [[โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|โรงพยาบาลสัตว์หัวหิน]] • [[ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ]] • [[สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] • [[องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
1,203

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์