ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุณีธัมมนันทา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
{{Infobox Person
| name = ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
| image =
| caption =
| birth_date = [[พ.ศ. 2486]]
| birth_place = [[จังหวัดนครปฐม]]
| death_date =
| residence =
| nationality = ไทย
| known_for = ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และ ภิกษุณี
| employer =
| occupation =
| height =
| term =
| parents = [[นายก่อเกียรติ ษัฏเสน]]<br /> นางวรมัย กบิลสิงห์
| spouse =
| children =
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
'''ภิกษุณีธัมมนันทา''' ชื่อเดิม '''รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์''' (เกิด [[พ.ศ. 2486]]) [[ภิกษุณี]]ชาวไทย สังกัด[[สยามนิกาย]] [[ประเทศศรีลังกา]] อดีตอาจารย์ประจำ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
ผู้ใช้นิรนาม