ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทตโตริ (เมือง)"

replaceViaLink
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaLink)
}}
 
'''ทตโตะริ''' ({{nihongoญี่ปุ่น|'''Tottori'''|鳥取市|Tottori-shi}}) เป็นเมืองหลวงของ[[จังหวัดทตโตะริ]] ประเทศ[[ญี่ปุ่น]] มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 765.66 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนประชากร 200,974 คน
 
ทตโตะริมี[[เนินทรายทตโตะริ]]เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม และยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเกษตรในพื้นดินแห้งแล้ง โดย[[มหาวิทยาลัยทตโตะริ]]<ref>[http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/english/about/index.html About Arid Land Research Center ] The Arid Land Research Center (ALRC), มหาวิทยาลัยทตโตะริม, ''(สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2554)''</ref>
123,860

การแก้ไข