ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารประกอบอินทรีย์"

สารประกอบอื่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน[[ชีวโมเลกุล]] คือ [[แอนติเจน]], [[คาร์โบไฮเดรต]], [[เอ็นไซม์]], [[ฮอร์โมน]], [[ลิพิต]]และ[[กรดไขมัน]], [[สารสื่อประสาท]], [[กรดนิวคลีอิก]], [[โปรตีน]], [[เปปไทด์]]และ[[กรดอะมิโน]], [[เลกติน]], [[วิตามิน]] และ[[ไขมัน|ไขมันและน้ำมัน]]
 
=== สารประกอบสังเคราะห์ ===
สารประกอบที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นจะถูกเรียกว่า "สารประกอบสังเคราะห์" สารประกอบเหล่านี้อาจเป็นสารประกอบที่พบอยู่แล้วในพืชหรือสัตว์ (สารประกอบกึ่งสังเคราะห์) หรือสารที่ไม่พบตามธรรมชาติก็ได้ พอลิเมอร์ส่วนใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงพลาสติกและยาง เป็นสารประกอบอินทรีย์สังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์
 
== อ้างอิง ==
148,979

การแก้ไข