ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารประกอบอินทรีย์"

แต่เดิม [[การเล่นแร่แปรธาตุ|นักเล่นแร่แปรธาตุ]]ในอดีตและนักวิทยาศาสตร์ในสมัยต่อมาเคยจัดให้สารที่มาจากสิ่งมีชีวิตเป็นสารอินทรีย์ แต่ต่อมาฟรีดริช เวอเลอร์สามารถสังเคราะห์[[ยูเรีย]]ขึ้นจากเกลืออนินทรีย์[[โพแทสเซียมไซยาเนต]]และ[[แอมโมเนียมซัลเฟต]]ได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1828 เดิมยูเรียเคยถูกจัดให้เป็นสารประกอบอินทรีย์ เนื่องจากมันเป็นที่รู้จักกันว่าเกิดขึ้นเฉพาะในปัสสาวะของสิ่งมีชีวิต การทดลองของเวอเลอร์นั้นติดตามมาด้วยการสามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากสารอินทรีย์ได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใด ๆ
 
ปัจจุบันยังไม่มีการจำกัดความอย่างเป็นทางการของสารประกอบอินทรีย์ หนังสือเรียนบางเล่มจำกัดความไว้ว่าจะต้องเป็นสารที่มีพันธะ C-H หนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่า ส่วนบางเล่มจำกัดความรวมไปถึงพันธะ C-C ด้วย<ref>{{cite ส่วนหนังสือเล่มอื่นกล่าวว่าหากโมเลกุลของสารใดมีคาร์บอน สารนั้นจะเป็นสารอินทรีย์journal
| author = S. A. Benner, K. G. Devine, L. N. Matveeva, D. H. Powell
| year = 2000
| title = The missing organic molecules on Mars
| journal = [[Proceedings of the National Academy of Sciences]]
| volume = 97
| issue = 6
| pages = 2425–2430
| doi = 10.1073/pnas.040539497
| pmid = 10706606
| pmc = 15945
}}</ref> ส่วนหนังสือเล่มอื่นกล่าวว่าหากโมเลกุลของสารใดมีคาร์บอน สารนั้นจะเป็นสารอินทรีย์<ref>Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, and Robert K. Boyd, Organic Chemistry, 6th edition (Benjamin Cummings, 1992, ISBN 0-13-643669-2</ref>
 
แม้กระทั่งการจำกัดความอย่างกว้างว่าเป็น "โมเลกุลที่ประกอบด้วยคาร์บอน" นั้นยังไม่นับรวมอัลลอยที่ประกอบด้วยคาร์บอน สารประกอบที่มีคาร์บอนประกอบอยู่ค่อนข้างน้อย อย่างเช่น โลหะคาร์บอเนตและคาร์บอนิล ออกไซด์อย่างง่ายของคาร์บอนกับไซยาไนต์ เช่นเดียวกับอัญรูปของคาร์บอนและเฮไลด์คาร์บอนอย่างง่ายและซัลไฟต์ ซึ่งมักจะถูกจัดให้เป็นสารอนินทรีย์
148,982

การแก้ไข