ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] (태조)
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (신명순성왕후)
 
'''พระมเหสี'''
*สมเด็จพระราชินีแทมกจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (대목왕후 황보씨) พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู
 
'''พระสนม'''
*องค์เจ้าหญิงคยองฮวากุง (경화궁부인 임씨, 慶和宮夫人 林氏) พระราชธิดาของพระเจ้าฮเยจงกับสมเด็จพระราชินีอึยฮวา
 
'''พระราชโอรส'''
*[[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจงเจ้าชายวังยู]] (경종, 景宗) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีแทมกจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ
*องค์เจ้าชายฮโยฮวา (효화태자, 孝和太子) พระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีแทมกจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ
'''พระราชธิดา'''
 
*พระนางเชนชูจอน (천추공주, 千秋公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก
'''พระธิดา'''
*องค์หญิงเชนชูจอนพระนางโบฮวากุง (천추공주보화공주, 千秋寶華公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีแทมกจักรพรรดินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ
*องค์หญิงโบฮวากุงสมเด็จพระจักรพรรดินีมุนด็อก (보화공주문덕왕후, 寶華公主文德王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีแทมก ตระกูล ฮวางโบจักรพรรดินีแทมก
*สมเด็จพระราชินีมุนด็อก (문덕왕후, 文德王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชินีแทมก ตระกูล ฮวางโบ
 
== เพิ่มเติ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม