ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจัดการโครงการ"

* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/work-breakdown-structure-wbs.html Work Breakdown Structure (WBS) - ผังโครงสร้างงาน ]
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/project-manager.html คุณลักษณะของ Project Manager]
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/pain-curve-pay-me-now-or-pay-me-later.html The Pain Curve : Pay me now or pay me later]
 
[[หมวดหมู่:การบริหารโครงการ]]
 
47

การแก้ไข