ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เปลี่ยนทางไปที่ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท#พระราชมณเฑียรสถานหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสา�
(เปลี่ยนทางไปที่ [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท#พระราชมณเฑียรสถานหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสา�)
#REDIRECT [[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท#พระราชมณเฑียรสถานหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]
พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยร.5สร้างต่อเนื่องกับพระที่นั่งเทวราชอุปบัติทางด้านทิศตะวันตก เป็นห้องเครื่องลายคราม
หมู่พระที่นั่งทั้งสี่องค์นี้ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปต่อมาได้ทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นใหม่ให้มีสถาพกลมกลืนกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยรื้อพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่งนิพัทธพงค์ถาวรวิจิตรสร้างเป็นพระที่นั่งหลังเดียว ใช้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยงรื้อพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงค์สร้างเป็นห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟ
130,633

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์