ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กับ เครือข่ายเชื่อมโยงการกระจายทรัพยากร ==
ข้อแตกต่างระหว่าง '''การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)''' และ '''[[เครือข่ายเชื่อมโยงการกระจายทรัพยากร]]''' '''(Grid Computing)'''
กล่าวคือ การประมวผลแบบกริด จะเป็นการแบ่งบันทรัพยากรร่วมกันระหว่างบุคคลและองค์กร โดยจะถูกกำหนดและควบคุมภายใต้กฎขององค์กรที่เรียกว่า [[องค์กรเสมือน]] (Virtual organization) โดยทั้งสองอย่างนี้จะเหมือนกันมาก ในแง่ที่เป็นการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์หลายตัว จนเป็น[[เครือข่ายคอมพิวเตอร์]] โดยที่ผู้ใช้ระบบไม่ต้องมีทรัพยากรที่มากไป มีลักษณะเป็น[[ธิน ไคลเอน]] (Thin client) โดยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จะเน้นผู้ใช้เป็นหลัก ส่วนเครือข่ายเชื่อมโยงการกระจายทรัพยากร จะเน้นไปที่ระบบมากกว่า
 
== ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในภาครัฐ ==
2,526

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์