ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การคืนพระชนม์ของพระเยซู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| หมวดหมู่ =[[:หมวดหมู่:พระเยซู|พระเยซู]]
}}
'''การคืนพระชนม์ของพระเยซู'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. ISBN 974-9588-33-9. หน้า 422.</ref> ({{lang-en|Resurrection of Jesus}}) หมายถึง เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในความเชื่อทาง[[คริสต์ศาสนา]]ที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาและหลักการทางคริสต์ศาสนวิทยา ตาม[[พันธสัญญาใหม่]][[พระเยซู]]ผู้เป็นหัวใจของคริสต์ศาสนาถูก[[ตรึงกางเขน]], สิ้นพระชนม์, ถูกนำไปไว้ใน[[ที่เก็บศพ]], และทรงคืนพระชนม์สามวันหลังจากนั้น ([[พระวรสารนักบุญยอห์น|ยอห์น]] {{bibleverse-nb|John|19:30–31|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาระโก|มาระโก]] {{bibleverse-nb|Mark|16:1|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาระโก|มาระโก]] {{bibleverse-nb|Mark|16:6|NIV}}). พันธสัญญาใหม่ยังกล่าวถึงการคืนพระชนม์และการสำแดงพระองค์ของพระเยซูคริสต์อีกหลายครั้งต่อ[[อัครสาวกสิบสององค์]] และสาวกคนอื่นๆ รวมทั้ง “พี่น้องอีกห้าร้อยคนพร้อมกัน” ([http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthians%2015:6;&version=31; 1 โครินธ์ 15:6]]) ก่อนที่จะเสด็จ[[พระเยซูการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู|ขึ้นสวรรค์]] เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์นี้ฉลองกันระหว่าง[[วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์]] และ [[อีสเตอร์]]
 
ชนกลุ่มอื่นๆ เช่น [[ชาวยิว]] [[มุสลิม]] [[บาไฮ]] และนิกายหรือลัทธิบางลัทธิของคริสต์ศาสนาไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงคืนพระชนม์จริงหรือไม่<ref>Lorenzen, Thorwald. ''Resurrection, Discipleship, Justice: Affirming the Resurrection Jesus Christ Today.'' Macon, Georgia: Smyth & Helwys, 2003, p. 13.</ref>
[[sv:Jesu uppståndelse]]
[[ta:இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல்]]
[[th:พระเยซูคืนชีพ]]
[[uk:Воскресіння Христа]]
[[vi:Sự Phục sinh của Chúa Giê-xu]]
3,309

การแก้ไข