ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ขนาดภาพ = 200px
| บรรยายภาพ = แผนที่เขตมิสซัง
| นิกาย = [[โรมันคาทอลิก|โรมันคาทอลิก]]
| ประเทศ = {{flag|ไทย}}
| ระดับ = มุขมณฑล
| ภาคคริสตจักร = ภาคกรุงเทพฯ
| จังหวัดครอบคลุม = จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
| อาสนวิหาร = [[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล|อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล]]
| อัครมุขนายก = [[พระสังฆราชสิริพงศ์ จรัสศรี]]
| ก่อตั้ง = 18 ตุลาคม ค.ศ. 1944<ref>[http://www.chandiocese.org/main/history.htm ประวัติสังฆมณฑล]</ref>
| จำนวนบาทหลวง = 84<ref>[http://www.chandiocese.org/main/priest-2011.pdf พระสงฆ์สังฆมณฑล]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์