ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: ne:अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय)
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีใดๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Contentious Case) เช่นข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอำนาจอธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมรับอำนาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้
 
นอกจากนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอำนาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย ระหว่างประเทศ ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Advisory Opinion) ในสามกรณีหลัก คือ กรณีแรก ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ร้องขอ กรณีที่สอง ตามที่องค์กรอื่นภายใต้สหประชาชาติหรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่ และ กรณีที่สาม ตามที่ได้มีการให้อำนาจวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญา
 
เมื่อปี [[พ.ศ. 2505]] ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ยอมรับอำนาจศาลให้พิจารณาตัดสินคดี[[ปราสาทเขาพระวิหาร]] โดยศาลได้ตัดสินว่าบริเวณปราสาทเขาพระวิหารส่วนสำคัญถือเป็นของประเทศกัมพูชา
 
ผู้พิพากษาศาลโลกมี 15 ท่านคน เลือกตั้งคราวละ 9 ปี การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีองค์คณะครบผู้พิพากษา 9 ท่านคนนั่งเป็นองค์คณะ ศาลจะเลือกประธานและรองประธานศาลเอง และ ศาลจะนั่งพิจารณาที่อื่นนอกจากสำนักงานศาลโลกศาลที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้
== ผู้พิพากษาศาลโลก ==
ผู้พิพากษาศาลโลกมี 15 ท่าน เลือกตั้งคราวละ 9 ปี การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีองค์คณะครบ 9 ท่าน ศาลจะเลือกประธานและรองประธานศาลเอง และ ศาลจะนั่งพิจารณาที่อื่นนอกจากสำนักงานศาลโลกที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์