ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายพลังประชาธิปไตยแดงสยาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ได้มีการจัดตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้น และประกาศใช้ในปี 2550 เพื่อบังคับใช้ในแผ่นดิน โดยลดบทบาทของฝ่ายการบริหาร และเพิ่มบทบาทฝ่ายตุลาการในการควบคุมฝ่ายบริหาร อีกทั้งลดบทบาทสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ให้เป็นการสรรหาจากฝ่ายผู้มีอำนาจ ซึ่งผิดหลักการเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญปี 2540 มีการยุบพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม ตัดสิทธิ์คณะกรรมการพรรค เพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง ที่เป็นฐานเสียงของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และยังดำเนินคดีกับอดีตนายกรัฐมนตรี ด้วยข้อหาทุจริตจากการซื้อที่ดิน ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารบ้านเมือง
 
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2551 พรรคพลังประชาชน (พรรคเพื่อไทย ในปัจจุบัน) ซึ่งสมาชิกพรรคส่วนใหญ่คือ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย ได้เสียงส่วนใหญ่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมี นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี
 
== แกนนำ ==
ผู้ใช้นิรนาม