ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เฮง สัมริน ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพล พต ในปี ค.ศ. 1979 และจัดตั้งรัฐบาล[[คอมมิวนิสต์]] สถาปนาชื่อประเทศว่า [[สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา]] ต่อมาเมื่อ[[ฮุน เซน]] ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในปี ค.ศ. 1985 พร้อมกับการถอนกำลังสนับสนุนจากเวียตนาม ทำให้อิทธิพลของเฮง สัมรินลดน้อยลง
 
เมื่อกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไปสู่[[ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]อีกครั้งในปี ค.ศ. 1993 กษัตริย์[[นโรดม สีหมุนีสีหนุ]] ได้สถาปนาเฮง สัมริน ขึ้นเป็น "สมเด็จ" พร้อมกับฮุน เซน และ[[เจีย ซีม]] พร้อมกับดำรงตำแหน่ง และได้รับการเลือนยศเป็นจอมพลแห่งกองทัพกัมพูชา พร้อมกับ[[ฮุน เซน]]และเจีย ซีม โดยกษัตริย์[[นโรดม สีหมุนี]]เมื่อปี 2009<ref name="isc-gspa">[http://www.isc-gspa.org/news/View_print.asp?subjectid=3973 สมเด็จสีหมุนี เลื่อนยศ 3 สมเด็จ เป็นจอมพลแห่งกองทัพกัมพูชา] ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 23 ธันวาคม 2552</ref>
 
== อ้างอิง ==
94,496

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์