ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== ภาควิชาภาพยนตร์ (Film)===
เปิดสอนใน '''สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา''' ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ
#การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นกระบวนการผลิต การเขียนบท การกำกับภาพยนตร์ภาพ การถ่ายทำกำกับนักแสดง การกำกับศิลป์ และกระบวนการหลังการถ่ายทำ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยทั้งในกระแส และนอกกระแส
#การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภาพกว้าง ทั้งการดำเนินงานสร้างภาพยนตร์ การบริหารงานในอุตสาหกรรมจัดการกองถ่ายภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติประจำปี (Bangkok International Student Film Festival)
#ภาพยนตร์ศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก และจรรโลงสังคม
นอกจากนี้ภาควิชาฯ มุ่งสร้างผลงานภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพทางด้านบทภาพยนตร์ การแสดง และการกำกับการแสดง เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา ได้ฝึกฝนทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อรองรับความต้องการระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์