ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเยสุอิต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปรับอ้างอิง
(ปรับอ้างอิง)
 
[[ไฟล์:Jesuitinas.jpg|thumb|right|250px|ตราของคณะเยสุอิต อักษร “IHS” ประกอบด้วยอักษรกรีกสามตัวแรกในคำว่า “IHΣOYΣ” ซึ่งหมายถึง[[พระเยซู]] ภายหลังมาตีความว่า “'''I'''esus '''H'''omini '''S'''alvator” (พระเยซูผู้ไถ่บาบให้มวลมนุษย์) หรือ “'''I'''esum '''H'''abemus '''S'''ocium” (เราผู้มีพระเยซูเป็นมิตร) หรือ “'''I'''esu '''H'''umilis '''S'''ocietas” (สมาคมผู้อ่อนน้อมแห่งพระเยซู)]]
'''คณะแห่งพระเยซูเจ้า'''<ref name="คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)">[http://haab.catholic.or.th/priest/priestfr/sj.html/ คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)]. หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2553.</ref> ([[ภาษาอังกฤษ]]: Society of Jesus; [[ภาษาละติน]]: Societas Iesu หรือ “S.J.” หรือ “S.I.”) หรือที่มักรู้จักกันในนาม '''คณะเยสุอิต''' หรือ '''คณะเยซูอิต''' (Jesuits)<ref name="คณะเยสุอิตประเทศไทย">[http://www.sjthailand.org/ คณะเยสุอิตประเทศไทย]. คณะเยสุอิตประเทศไทย. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2553.</ref> เป็น[[คณะนักบวชคาทอลิก]]ที่ก่อตั้งโดย[[นักบุญอิกเนเชียสแห่งลาโฮลา]]เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 นักบวชในคณะนี้เรียกว่า “นักบวชเยสุอิต” หรือ “ทหารของพระคริสต์” (Soldiers of Christ) หรือ “ทหารของพระสันตะปาปา” (Foot soldiers of the Pope) เพราะนักบุญอิกเนเชียสผู้ก่อตั้งเป็นอัศวินมาก่อนที่จะบวช
 
ในปัจจุบันนักบวชเยสุอิตทำงานสอนศาสนาใน 112 ประเทศและมีชื่อเสียงในทางการศึกษา การค้นคว้า และการส่งเสริม[[วัฒนธรรม]] นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้วย

รายการนำทางไซต์