ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Amx002"

 
:: <small>—— [[ผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#91d7d5">'''Clumsy'''</span>]] <span style="color:#fed8c5">{{•}}</span> [[คุยกับผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#93c1d2">'''พูดคุย'''</span>]] | [[พ.ศ. 2553|<span style="color:#a29a97">๒๕๕๓.</span>]][[26 ธันวาคม|<span style="color:#a29a97">๑๒.๒๖</span>]]<span style="color:#a29a97">,</span> <span style="color:#c1bebc">๑๑:๑๐ นาฬิกา</span> <span style="color:#dddbda">(ICT)</span> </small>
 
# ถ้างั้นก็ต้องใช้คำว่า "การปฏิสนธินิรมล" ไม่ใช่ "ปฎิสนธิ" เฉยๆเฉย ๆ ครับ ความหมายไม่เหมือนกันครับ [[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 13:55, 26 ธันวาคม 2553 (ICT)
#:: [[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 13:55, 26 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
# ก็แล้วแต่ท่านอเวไนยจะดื้อดึงเถิด
#:: <small>—— [[ผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#91d7d5">'''Clumsy'''</span>]] <span style="color:#fed8c5">{{•}}</span> [[คุยกับผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#93c1d2">'''พูดคุย'''</span>]] | [[พ.ศ. 2553|<span style="color:#a29a97">๒๕๕๓.</span>]][[26 ธันวาคม|<span style="color:#a29a97">๑๒.๒๖</span>]]<span style="color:#a29a97">,</span> <span style="color:#c1bebc">๑๔:๑๒ นาฬิกา</span> <span style="color:#dddbda">(ICT)</span> </small>
1,169

การแก้ไข