ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะเอกฐาน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฟิสิกส์เชิงดารา !!! -> ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
 
(ฟิสิกส์เชิงดารา !!! -> ดาราศาสตร์ฟิสิกส์)
 
*[[ภาวะเอกฐานเชิงคณิต|จุดเอกฐานเชิงคณิต]] - จุดที่[[ฟังก์ชัน]]มีค่าเป็น[[อนันต์]] หรือในบางสถานการณ์มีพฤติกรรมที่ผิดพลาด
*[[ภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วง]] - ค่าอนันต์ที่เกิดขึ้นในโมเดลของ[[ดาราศาสตร์ฟิสิกส์เชิงดารา]] (astrophysics) ที่มีึความโค้งเป็นอนันต์ (เป็น[[ภาวะเอกฐานเชิงคณิต]]) ในภาวะต่อเนื่องของ[[ปริภูมิ-เวลา]]
*[[ภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยี]] - เป็นช่วงเวลาที่ถูกคาดการณ์ขึ้น ในพัฒนาการของอารยธรรม ที่[[เทคโนโลยี]]พัฒนาได้รวดเร็วเกินกว่าที่มนุษย์ในปัจจุบันจะสามารถทำความเข้่าใจได้ หรือคาดการณ์ได้
 
2,513

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์