ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทย"

ระยะเวลาทำการฝึกอยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา การศึกษาวิชาทหาร และการสมัครเข้าเป็นทหาร<ref>สำนักงานเลขานุการ ในศาลาว่าการกลาโหม. [http://www.defence.thaigov.net/inform/soldier4.htm การตรวจเลือก (การเกณฑ์ทหาร)]. สืบค้น 8 พฤษภาคม 2553.</ref> โดยถ้าผู้รับการตรวจเลือกสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ[[ปริญญาตรี]] หากจับได้สลากแดง (ใบแดง) จะต้องรับราชการ 1 ปีเต็ม หรือหากสมัครโดยไม่จับสลาก จะรับราชการเพียง 6 เดือน เป็นต้น ผู้ที่จับได้สลากดำ (ใบดำ) ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร ถ้า[[นักศึกษาวิชาทหาร]]สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องรับราชการ 1 ปีเต็ม ถ้าสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 จะต้องรับราชการ 6 เดือน และถ้าสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ไม่ต้องบรรจุในกองประจำการ แต่ยังอาจถูกเรียกพลในฐานะทหารกองหนุนประเภท 1<ref>สำนักงานเลขานุการ ในศาลาว่าการกลาโหม. [http://www.defence.thaigov.net/inform/soldier5.htm การเข้ารับการเรียกพลของทหารกองหนุน]. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2553.</ref>
 
== ลักษณะประชากร ==
=== ชนชาติ ===
{{ดูเพิ่มที่|ไทยสยาม|กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได}}
342

การแก้ไข