ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

 
=== สนามบินอุตรดิตถ์===
ถึงแม้จะไม่มีสนามบินอุตรดิตถ์แล้ว แต่การขนส่งทางอากาศในปัจจบุนปัจจุบันก็ใช้กรมทหารม้าที่2 กองพันทหารม้าที่7 ค่ายพิชัยดาบหักในการรับส่งสิ่งของภายในส่วนราชการและรับเสด็จพระบรมซงศ์ศานุวงศ์ที่เสด็จมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดมา
 
=== การพัฒนาสนามบินอุตรดิตถ์===
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เลือกบริเวณโดยรอบสนามบินอุตรดิตถ์ใช้ในการสร้างศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชภาคเหนือตอนล่างตามแนวพระราชดำริขึ้น โดยจะพัฒนาร่วมไปกับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตอุตรดิตถ์ ซึ่งใช้พื้นที่ของสนามบินอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นของกรมธนารักษ์ในการก่อสร้าง
 
== อ้างอิง ==
1,721

การแก้ไข