ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำนองเพลง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
1. เพลงร๊อค เพลงป๊อป และเพลงพื้นบ้าน โดยทั่วไปจะยึดทำนองเพียง 1 หรือ 2 รูปแบบเท่านั้น แต่จะไปแตกต่างในส่วนของเนื้อร้องแทน
 
2. เพลงแจ๊สTam011@hotmail.co.th จะใช้แนวทำนองเดิมเป็นหลักในการด้นสด ไม่ยึดติดในรูปแบบทำนองเดิม แต่จะเปลี่ยนรูปแบบทำนองไปตามนักดนตรีแต่ละคน
 
[[หมวดหมู่:เพลง|ทำนองเพลง]]
ผู้ใช้นิรนาม