ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยารีดอกซ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
อิเล็กตรอน
(โรบอต เพิ่ม: ro:Redox; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
(อิเล็กตรอน)
[[ไฟล์:Redox Halves.png|thumb|400px|ปฏิกิริยารีดอกซ์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction) และปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation)]]
 
'''ปฏิกิริยารีดอกซ์'''เป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับการรับส่ง[[อิเล็คตรอนอิเล็กตรอน]] แบ่งได้เป็น 2 ครึ่งปฏิกิริยาคือ [[ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น]] เป็นปฏิกิริยาที่เสียอิเล็คตรอนอิเล็กตรอน และ[[ปฏิกิริยารีดักชั่น]] เป็นปฏิกิริยาที่รับอิเล็คตรอนอิเล็กตรอน
 
== ปฏิกิริยารีดอกซ์ของสารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต ==
 
ไม่ต่างจาก[[สารอนินทรีย์]] เพียงแต่ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในสิ่งมีชีวิตจะเกี่ยวข้องกับ[[ปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชั่น]] (dehydrogenation reaction) โดย[[สารอินทรีย์]]ที่เป็น[[ตัวให้อิเล็คตรอนอิเล็กตรอน]] (reduced form) จะมี[[ไฮโดรเจน]]มากกว่า[[ออกซิเจน]] ส่วนสารอินทรีย์ที่เป็น[[ตัวรับอิเล็คตรอนอิเล็กตรอน]] (oxidized form) จะมีออกซิเจนมากกว่าไฮโดรเจน ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนจากสารประกอบหนึ่งไปยังสารประกอบหนึ่ง เกิดได้ 4 แบบ คือ
* เคลื่อนย้ายในรูปอิเล็คตรอนอิเล็กตรอนโดยตรง
* เคลื่อนย้ายในรูปอะตอมไฮโดรเจน เพราะอะตอมไฮโดรเจนประกอบด้วย H+ และ e-
* เคลื่อนย้ายในรูป[[ไฮไดรด์ ไอออน]] (hydride ion, :H-) ซึ่งมีอิเล็คตรอนอิเล็กตรอน 2 ตัว
* เคลื่อนย้ายในรูปของออกซิเจน ในกรณีที่ออกซิเจนรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสารอินทรีย์ เช่นการเปลี่ยน[[ไฮโดรคาร์บอน]]เป็น[[แอลกอฮอล์]]