ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมนุมเจ้าพระฝาง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พระองค์ได้ประทับจัดการปกครองเมืองเหนืออยู่ตลอดฤดูน้ำ เกลี้ยกล่อมราษฎรที่แตกฉานซ่านเซ็น ให้กลับมาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิม จัดการสำรวจ[[ไพร่]]พลในเมืองเหนือทั้งปวง พบว่า เมือง[[พิษณุโลก]]มีพลเมือง15,000 คน เมืองสวรรคโลก มี 7,000 คน เมืองพิชัย รวมทั้งเมือง สวรรคบุรี มี 9,000 คน เมือง[[สุโขทัย]] มี 5,000 คน เมือง[[กำแพงเพชร]] และเมือง[[นครสวรรค์]] มีเมืองละ 3,000 คนเศษ จากนั้นได้ทรงตั้งข้าราชการซึ่งมีบำเหน็จความชอบในการสงครามครั้งนั้นคือ
พระยายมราช ให้เป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช อยู่สำเร็จราชการเมืองพิษณุโลก
พระยาพิชัยราชา ให้เป็น[[เจ้าพระยาพิชัยราชา]] สำเร็จราชการเมืองสวรรคโลก
พระยาสีหราชเดโชชัย ให้เป็น[[พระยาพิชัย]]
พระยาท้ายน้ำ ให้เป็นพระยาสุโขทัย
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์