ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฎีกา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฎีกา''' สามารถหมายถึง
 
* [[กฤษฎีกา]] (หน้าแก้ความกำกวมอีกชั้นหนึ่ง)
* [[ฎีกา (คัมภีร์)]] - [[คัมภีร์]]ใน[[พระพุทธศาสนา]] เป็นคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์[[อรรถกถา]]
* [[การอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด]] - การคัดค้าน[[คำพิพากษา]]หรือ[[คำสั่งศาล]][[ศาลอุทธรณ์|อุทธรณ์]]ที่คู่ความยื่นต่อ[[ศาลชั้นต้น]] เพื่อเสนอให้ศาลสูงสุดพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
* [[ฎีกานิมนต์]] - หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
5,233

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์