ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Prince/วิกิรู้หรือไม่"

replaceViaLink
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(replaceViaLink)
# เมื่อองค์การ[[นาซ่า]]ได้เริ่มปล่อยจรวดเพื่อการสำรวจ[[อวกาศ]] พวกเขาพบว่า [[ปากกา]]ไม่สามารถเขียนได้ที่[[แรงโน้มถ่วง]]ของ[[โลก]]เท่ากับ 0 (น้ำหมึกไม่สามารถไหลออกมาที่กระดาษที่ต้องการเขียนได้) การแก้ปัญหานี้ ได้ใช้เวลาราว 10 ปีและได้ใช้เงินมูลค่า 12 ล้านดอลล่าห์ (480 ล้านบาท) พวกเขาได้สร้างปากกาที่สามารถใช้งานได้ที่แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เขียนแบบคว่ำหรือเขียนที่ใต้น้ำได้ สามารถเขียนได้ไม่ว่าสภาพผิวเป็นเช่นไร รวมทั้ง ผิว crystal และที่[[อุณหภูมิ]]ช่วงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนถึงที่มากกว่า -300 [[องศาเซลเซียส]]ได้ ด้วยปัญหาแบบเดียวกัน ทาง[[รัสเซีย]] ใช้ [[ดินสอ]]
# [[เปาบุ้นจิ้น]]เป็นขุนนางขั้น 2
# [[ลุดวิกดวิจ ฟาน เบโทเฟนเบโทเฟิน]] หูหนวกสนิทตอนอายุ 49 ปี
# -40 [[องศาเซลเซียส]] เท่ากับ -40 [[องศาฟาเรนไฮต์]]
# ในอดีต ปฏิทิน[[สวีเดน]] และ ปฏิทินของ[[โซเวียต]]ในยุคปฏิวัติ เคยมีการใช้วันที่ [[30 กุมภาพันธ์]]
123,860

การแก้ไข