ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' องค์ชายวัง อุกพระเจ้าแทจง (왕욱대종, 王旭戴宗): พระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] และกับสมเด็จพระมเหสีชินจองจักรพรรดินีซินจอง ตระกูลฮวางโบ (신정왕후ฮวางจู 황보씨, 神靜王后 皇甫氏); ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)
*'''พระราชมารดา''' พระมเหสีสมเด็จพระชายาซอนอีอึย ตระกูลยู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏): พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ และกับสมเด็จพระมเหสีจองด๊อกจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู (정덕왕후 유씨, 貞德王后 劉氏)
 
'''พระมเหสี'''
*พระมเหสีมุนด๊อก ตระกูลยู วัง (문덕왕후 유씨, 文德王后) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าควางจงแห่งโครยอ|พระเจ้าควางจง]] กับสมเด็จพระราชินีแทมก
*พระมเหสีมุนฮวา ตระกูล คิม (문화왕후 김씨, 文和王后)
 
'''พระสนม'''
*องค์หญิงนังนังนักรัง ตระกูลชเวแช (낙랑군대부인 최씨, 樂浪郡大夫人) พระราชธิดาของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] กับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู
 
'''พระขนิษฐา'''
*[[พระพันปีชอนชู|สมเด็จพระมเหสีราชินีฮอนแอ ตระกูลฮวางโบ]] ตระกูล ฮวางจู (헌애왕후 황보씨, 獻哀王后) พระราชมารดาธิดาของ[[พระเจ้ามกจง]]แทจง กับ สมเด็จพระชายาซอนอึย
*สมเด็จพระมเหสีราชินีฮอนจอง ตระกูลฮวางโบ ฮวางจู (헌정왕후 황보씨, 獻貞王后) พระราชมารดาธิดาของ[[พระเจ้าฮยอนจงแห่งโครยอ|พระเจ้าฮยอนจง]]แทจง กับ สมเด็จพระชายาซอนอึย
 
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม