ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''สภานักเรียน''' ({{lang-en|Student Council}}) หรือ คณะกรรมการนักเรียน นั้น เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา และ ออสเตรเลีย นั้นเรียกสภานักเรียนหลายแบบมากนอกจากชื่อนี้ เช่น รัฐบาลนักเรียน (Student government) หรือ สภากิจกรรมนักเรียน (Student Activity Council), สหพันธ์สภานักเรียน (Student Council Association or S.C.A) สภานักเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ เรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมของ จอห์น ดิวอี้ นักปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ใน [http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education ประชาธิปไตยกับการศึกษา] (พ.ศ. 2460) และโรงเรียนที่ใช้ระบบสภานักเรียนเป็นแห่งแรกก็คือโรงเรียนลูมิส ชาร์เฟ่ย์ ในเมืองวินซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ประมาณ ปี พ.ศ. 2463
== ประเภทของสภานักเรียน ==
 
* สภานักเรียนระดับประถมศึกษา
* สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
* สภานักเรียนระดับอุดมศึกษา (สภานิสิต สภานักศึกษา ก็เรียก)
== บทบาทของสภานักเรียน ==
บทบาทของสภานักเรียนนั้นจะต้องเป็นกลุ่มที่จะรับฟังความคิด ของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนำไปพูดคุยกับอาจารย์ และสภานักเรียนนั้นจะต้องวมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น และต้องสนองนโยบายของโรงเรียนทุกประการ
1,413

การแก้ไข