ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1339]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1239]] (บ้านสวน) [[อำเภอน้ำปาด]]-[[บ้านปากนาย]]-[[อำเภอนาหมื่น|นาหมื่น]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1340]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178]] (บ้านรินหลวง) -บ้านอรุโณทัย [[อำเภอเชียงดาว]]-แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1249]] ([[ดอยอ่างขาง]]))
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1346]] ([[อำเภอพร้าว|พร้าว]]-[[อำเภอไชยปราการ|ไชยปราการ]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1348]] (ทางแยกเข้า[[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1349]] ([[อำเภอสะเมิง|สะเมิง]]-[[บ้านวัดจันทร์]] [[อำเภอกัลยาณิวัฒนา]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1357]] (ทางแยกเข้า[[เขื่อนภูมิพล]])
449

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์