ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประพันธ์ นัยโกวิท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*2542 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
*2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
 
[[== เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] ==
[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]
*มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
*มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 
== ราชการพิเศษ ==
*กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ[[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]]
*กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ[[ปตท.|บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)]]
*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [[สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค|คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค]]
*กรรมการกฤษฎีกา [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
*กรรมการ [[เนติบัณฑิตยสภา]]
 
==อ้างอิง ==
54,188

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์