ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็กซ์โป 2010"

(โรบอต ลบ: dv:Expo 2010 Singh China)
 
==ประวัติ==
The World Exposition หรือ World Expo เป็นงานมหกรรมโลก ซึ่งเป็นงานแสดงถึงความสามารถและแสดงศักยภาพของการจัดงานการแสดงเอกลักษณของความสามารถของชาติตนเอง โดยจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพภายในภาคีสมาชิก ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดงานซึ่งดูแลโดยสํานักงานมหกรรมโลก หรือ BIE ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ โดยหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานมหกรรมโลก โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2405]] ก่อนจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก BIE ในปี [[พ.ศ. 2536]]
 
== อ้างอิง ==
4,292

การแก้ไข