ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ"

โรบอต เพิ่ม: gu:માછલીઘર; ปรับแต่งให้อ่านง่าย
(โรบอต เพิ่ม: ms:Akuarium)
(โรบอต เพิ่ม: gu:માછલીઘર; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
'''สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ''' ({{lang-en|Aquarium}}) มีสองลักษณะคือ แสดงพันธุ์[[สัตว์น้ำ]]จืด และแสดงพันธุ์[[สัตว์ทะเล]] ปัจจุบัน มีธุรกิจประเภทนี้ เกิดขึ้นหลายแห่ง และพยายามสร้างจุดสนใจ อาทิ อุโมงค์ปลา กิจกรรมสาธิตการให้อาหารปลา การบรรยายใต้น้ำ รวมถึงการแต่งกายตามเทศกาลของนักดำน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นต้น
 
สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ประกอบกิจการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีทั้งภาครัฐและเอกชน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของภาครัฐ ที่จัดแสดงมายาวนาน และมีชื่อเสียงได้แก่ ''[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร]]'' และ ''[[สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ]] '' [[จังหวัดชลบุรี]] ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอย่างของการให้ความรู้แล้ว ยังเก็บค่าเข้าชมในราคาถูก ส่วนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงได้แก่ ''[[สยามโอเชี่ยนเวิร์ล]]'' [[กรุงเทพมหานคร]] และ ''[[อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์]]'' [[เมืองพัทยา]] [[จังหวัดชลบุรี]]
 
== รายชื่อสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย ==
* [[สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล]] [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งทั่วไปว่า [[พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา]] หรือ (Institute of Marine Science) หาดบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี (ก่อตั้ง“[[พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม]]” ก.ย. 2512 เปิด ธ.ค. 2513 เปิดทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 26 ต.ค. 2519 โดย [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน]] ([[วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน]]เดิม) ก.ค. 2523 รัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือแบบให้เปล่า จัดตั้งเป็น "[[ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล]]" ก่อสร้างต่อ 1 ธ.ค. 2524 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์ 23 มี.ค. 2525 แล้วเสร็จและมอบ 1 มี.ค. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล 24 ก.ค. 2527 และยกฐานะเป็น[[สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล]] 23 พ.ค. 2528)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต]] (Phuket Aquarium) จ.ภูเก็ต (ก่อสร้าง 2521 เปิด 2526 โดย กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน [[กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง]] [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]])
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด]] (Bungborraped Freshwater Aquarium) จ.นครสวรรค์ (ปรับปรุง ตุลาคม 2534 ก่อสร้าง 1 ต.ค. 2535 เปิด เม.ย. 2536 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ [[กรมประมง]])
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา]] (Songkhla Aquarium) จ.สงขลา (เปิด 27 ก.ย. 2551 โดย เทศบาลนครสงขลา)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ]] (Bangkok Aquarium) กรุงเทพมหานคร (ก่อตั้ง 2483 โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง)
* [[ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่]] หรือ "[[เชียงใหม่ ซู อควาเรียม]]" (Chiangmai Zoo Aquarium) จ.เชียงใหม่ (ก่อสร้าง 2548 เปิดทางการ 26 ต.ค. 2551 เปิดเข้าชม 17 พ.ย. 2551 โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์)
* [[อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550]] (Bungborraped Aquarium) จ.นครสวรรค์ (ก่อตั้ง - โดย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ )
* [[อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา]] (Underwater World Pattaya) จ.ชลบุรี (เปิด 4 ก.ค. 2546 โดย อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด]] หรือ "[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]" (Roi-et Aquarium) จ.ร้อยเอ็ด (ก่อสร้าง 24 พ.ย. 2543 เปิด 12 ก.พ. 45 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง โอนให้ กองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา]] (Phayao Freshwater Aquarium) จ.พะเยา (ก่อสร้าง 1 ต.ค. 2535 เปิด 10 ม.ค. 36 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา กรมประมง)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดวังปลา]] หรือ "[[วังปลา]]" (Wang Pla Freshwater Aquarium) ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ก่อสร้าง - เปิด - โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
* [[สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง]] (Mekong Underwater World) จ.นครพนม (ก่อสร้าง - เปิด - โดย-)
* [[อุทยานสัตว์น้ำ โลกมหาสมุทรสยาม]] หรือ "[[สยามโอเชี่ยนเวิร์ล]]" (Siam Ocean World) ชั้น บี 1 และ บี 2 [[สยามพารากอน]] [[กรุงเทพมหานคร]] (ก่อสร้าง - เปิด 9 ธ.ค. 48 โดย บริษัท สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล กรุงเทพ จำกัด บริษัทในเครือของ โอเชียนิส ออสเตรเลีย กรุ๊ป (Oceanis Australia Group))
* [[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ราชมงคลศรีวิชัย]] หรือ "[[สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]" ( Natural Resources and Environment Institute) [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย]] วิทยาเขตตรัง จ.ตรัง (ก่อสร้าง - เปิด - โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
* [[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ]] (Waghor Aquarium) [[อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]] จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ก่อสร้าง - เปิด - โดย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพัทลุง]] หรือ "[[สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สงขลา-พัทลุง]]" (-) จ.พัทลุง (ก่อสร้าง - เปิด - โดย กรมประมง)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ]] (-) จ.สุพรรณบุรี (ก่อสร้าง 19 ก.ค. 2539 เปิด ก.พ. 2541 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพิจิตร]] หรือ "[[สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ]]" (-) จ.พิจิตร (ก่อสร้าง - เปิด 4 ก.ย. 2530 โดย สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร กรมประมง)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง]] (Rayong Aquarium) จ.ระยอง (ก่อตั้ง 2539 เปิด 22 ธ.ค. 2547 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดสกลนคร]] (-) จ.สกลนคร (ก่อสร้าง 2535 เปิด - โดย กรมประมง)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสุโขทัย]] หรือ "[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดสุโขทัย]]" หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "[[พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดี จังหวัดสุโขทัย]]" (-) [[สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9]] จ.สุโขทัย (ก่อสร้าง - เปิด 2539 โดย จังหวัดสุโขทัย โอนให้ สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย กรมประมง)
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำคุ้งกระเบน]] หรือ "[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา]]" (-) [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำ]] จ.จันทบุรี (เปิด 13 เม.ย. 2544 เปิดทางการ 5 ก.ค. 2545 โดย กรมประมง โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) )
* [[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเกาะสมุย]] หรือ "[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุย]]" (Samu Aquarium) สมุย ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ อควาเรียม จ.สุราษฎร์ธานี (ก่อสร้าง - เปิด - โดย [[สมุย ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ อควาเรียม]] (Samui Orchid Resort & Aquarium))
* [[เซ็นทรัล อควอเรียม]] (Central Aquarium) [[ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา เชียงใหม่]] (Central Airport Plaza Shopping Mall) จ.เชียงใหม่ (ก่อสร้าง - เปิด - โดย [[บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)]])
* [[โลกใต้ทะเล]] (World Beneath the Sea) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี (ก่อสร้าง ต.ค. 2549 เสร็จ 2552 กำหนดเปิด 2553 โดย จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.ชลบุรี) เทศบาลเมืองแสนสุข)
* [[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย]] (Fresh Water Aquarium) [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย (ก่อสร้าง 2548 เปิด มี.ค. 2551 โดย จังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย]])
 
== รายชื่อสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในต่างประเทศ ==
* [[พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา]] ([[Vancouver Aquarium]], [[Vancouver]], U.S.A.) (http://www.vanaqua.org/)
* [[พิพิธภัณฑ์ปลาโกลด์เด้นเกท พาร์ค เมืองซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย]] ([[Steinhart Aquarium]], [[California]], U.S.A.) (http://www.calacademy.org/academy/exhibits/floor_plan/)
* [[วายกิกิ อะแควเรี่ยม]] แห่ง ฮอนโนลูลู ([[Waikiki Aquarium]], [[Hawaii]], U.S.A.) (http://makaha.mic.hawaii.edu/aquarium/)
* [[Shedd Aquarium]], [[Chicago]], U.S.A
* [[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แห่ง เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น]] ([[Kaiyukan Aquariumm]], [[Osaka]], [[Japan]]) (http://www.kaiyukan.com/) มีฉลามวาฬ ชื่อ Yu Chan
* [[Newport Aquarium]] (อยู่ที่ [[NewPort Kentucky]]) (http://www.newportaquarium.com/)
* [[พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ ของ เมือง เพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย]] ([[Underwater Australia]]) ([[Underwater World]]: The aquarium of western australia) (http://www.underwater.com.au/)
* [[บริสเบน]] [[ประเทศออสเตรเลีย]]
* [[เมลเบิร์น]] [[ประเทศออสเตรเลีย]]
* [[นครเซี่ยงไฮ้]] [[ประเทศจีน]]
* [[เมืองปูซาน]] [[ประเทศเกาหลีใต้]]
* [[ชูราอุมิ อควาเรียม]] ([[Churaumi Aquarium]]) ใน[[โอกินาว่า]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] “กระจกอะคริลิคขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก” มีความกว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนา 600 มิลลิเมตร
* [[ดูไบ อควาเรียม แอนด์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์]] ([[Dubai Aquarium & Discovery Centre]]) ใน[[ดูไบ มอลล์]] ([[Dubai Mall]]) เปิด 4 พ.ย. 2551ได้ทำลายสถิติโลกของกินเนสบุ๊ค สำหรับ “กระจกอะคริลิคขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ด้วยความกว้าง 32.88 เมตร สูง 8.3 เมตร หนา 750 มิลลิเมตร และหนัก 245,614 กิโลกรัม
 
== อ้างอิง ==
[[gan:水族館]]
[[gl:Acuario (recipiente)]]
[[gu:માછલીઘર]]
[[he:אקווריום]]
[[hi:जलजीवशाला]]
119,218

การแก้ไข