ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอินทราชา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
นอกจากนี้ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสไปครองเมืองอันเป็นเมืองลูกหลวง ได้แก่
* '''เจ้าอ้ายพระยา''' ครอง[[เมืองสุพรรณบุรี]] ซึ่งเป็น[[เมืองลูกหลวง]]
* '''เจ้ายี่พระยา''' ครอง[[เมืองแพรกศรีราชา]] (เมืองสรรค์) (บริเวณ[[อำเภอสรรคบุรี]] [[จังหวัดชัยนาท]])
* '''[[เจ้าสามพระยา]]''' ครองเมือง[[ชัยนาท]] ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ
 
=== ด้านการต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม