ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

(โรบอต เพิ่ม: cy:Samsara)
# '''กาฬสุตตนรก''' นรกที่ลงโทษด้วยเส้นเชือกสีดำ แล้วก็ถากหรือตัดด้วยเครื่องประหาร อายุ 1,000 ปี อายุกัป (1 วันนรก เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์)
# '''สังฆาฏนรก''' นรกที่มีภูเขาเหล็กใหญ่มีไฟลุกโพลงบดขยี้สัตว์นรก อายุ 2,000 ปีอายุกัป ''(1 วันนรก เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์)
# '''โรรุวนนรก ''' '''''(ธูมโวรุวหรือจูฬโรรุว)''''' นรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ครวญครางดังของสัตว์ นรกที่ถูกควันไฟอบอ้าว อายุ 4,000 ปีอายุกัป ''(1 วันนรก เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์)''
# '''มหาโรรุวนรก''' '''''(ชาลโรรุว)''''' นรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ครวญครางดังกว่าโรรุวนรก อายุ 8,000 ปีอายุกัป ''(1 วันนรก เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์)''
# '''ตาปนนรก''' '''''(จูฬตาปน)''''' นรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อน ด้วยการให้นั่งตรึงติดอยู่ในหลาวเหล็กอันร้อนแดง แล้วให้ไฟไหม้อยู่ อายุ 16,000 ปีอายุกัป (1 วันนรก 9,216 ล้านปีมนุษย์)
 
ยมโลกนรก ประกอบด้วย
# '''โลหกุมภีนรก''' เป็นหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่า[[ภูเขา]] เต็มไปด้วยน้ำแสบร้อนเดือดพล่านตลอดเวลา สัตว์นรกถูกต้มเคี้ยวเคี่ยวในหม้อเหล็กนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วที่ตนได้ทำมา
# '''สิมพลีนรก''' เต็มไปด้วยป่า[[งิ้ว]]นรก มีหนามแหลมคมเป็นกรดลุกเป็นเปลวไฟอยู่เสมอ สัตว์นรกที่มาเกิดต้องปีนป่ายต้นงิ้ว
# '''อสินขะนรก''' สัตว์นรกที่เกิดมามีรูปร่างแปลกพิกล เช่น เล็บมือเล็บเท้าแหลมยาว กลับกลายเป็นอาวุธ [[หอก]] [[ดาบ]] [[จอบ]] [[เสียม]] เอาเล็บมือถากตะกุยเนื้อหนังของตนกินเป็นอาหารตลอดเวลา
# '''สิมปลิวนนรก''' สัตว์นรกที่ยังมีเศษอกุศลกรรมเหลืออยู่ เมื่อพ้นจากนรกขี้เถ้าร้อนแล้วต้องเสวยทุกข์จากนรกป่าไม้งิ้วต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่ว
# '''อสิปัตตวนนรก''' สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกข์จากป่าไม้ใบดาบ เช่น ใบมะม่วงซึ่งกลายเป็นหอกดาบ และมีสุนัข แร้งคอยทรมานขบกัดกินเลือดเนื้อจนกว่าจะสิ้นกรรม
# '''5. เวตรณีนรก''' สัตว์นรกที่มาเกิดได้รับทุกข์จากน้ำเค็มแสบ ที่มีเครื่องหวายหนามเหล็ก ใบกลีบบัวหลวงเหล็ก ตั้งอยู่กลางน้ำ ซึ่งคมเป็นกรด มีเปลวไฟลุกโชนตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมชั่วของตน
 
=== เดรัจฉานภูมิ ===
ผู้ใช้นิรนาม