ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
'''สังฆมณฑลจันทบุรี''' (อังกฤษ : Chanthaburi Diocese Thailand) เป็นสังฆมณฑลคาทอลิกในภาคตะวันออกครอบคุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอาสนวิหารประจำสังฆมณฑล พระสังฆราชประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี
 
== ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ==
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีพระสังฆราชจำนวน 4 องค์
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || พระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง || ประมุขมิสซังจันทบุรี || ค.ศ. 1945 ||ค.ศ. 1952
|-
| 2 || พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศิริ|| ประมุขมิสซังจันทบุรี || ค.ศ. 1952 || ค.ศ. 1971
|-
| 3 || [[พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต]] || ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี || ค.ศ. 1971 || ค.ศ.2009
|-
| 4 || [[พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี]] || ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี || ค.ศ. 2009 || ยังอยู่ในตำแหน่ง
|}
 
144

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์