ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดธัญญบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''จังหวัดธัญบุรี''' เป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดของประเทศไทยในอดีต
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:ร.5เสด็จเปิดเมืองธัญบุรี.jpg|thumb|พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดศาลากลางเมืองธัญบุรีด้วยพระองค์เอง]]
'''จังหวัดธัญบุรี''' ขึ้นตรงกับมณฑลกรุงเทพ กระทรวงโยธาธิการ ในอดีตเป็นป่ารกชัฏ ดินอุดมดีแต่ขาดแคลนน้ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎร ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองขึ้น เมื่อปี [[พ.ศ. 2433]] จาก[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] พระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" และโปรดเกล้าให้สร้างเมืองธัญบุรี และเสด็จเปิดศาลากลางเมืองธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม [[พ.ศ. 2445]]<ref>http://thanyaburi.pathumthani.police.go.th/page%209.htm</ref>
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาราษฎร ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองขึ้น เมื่อปี [[พ.ศ. 2433]] จาก[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] พระราชทานนามว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" และโปรดเกล้าให้สร้างเมืองธัญบุรี และเสด็จเปิดศาลากลางเมืองธัญบุรีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม [[พ.ศ. 2445]]<ref>http://thanyaburi.pathumthani.police.go.th/page%209.htm</ref>
 
'''จังหวัดธัญบุรี'''แต่เดิมมามีเขตการปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ [[จังหวัดธัญบุรี]] ดำรงสภาพเป็นเมืองและจังหวัดอยู่นานถึง 31 ปี จากนั้นรัฐบาลสมัยนั้นได้ยุบเมืองธัญบุรี ไปขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เมื่อ [[พ.ศ. 2475]] โดยมีฐานะเป็นอำเภอชั้นนอก
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{จังหวัด}}

รายการนำทางไซต์