ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = กรมการค้าภายใน
| en_name = Department of Internal Trade of Thailand
|ชื่อในภาษาแม่_1 =
| image = [[ไฟล์:DIT กรมการค้าภายใน.jpg|150px]]
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| caption =
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| address = {{flagicon|Thailand}} 44/100 [[ถนนสนามบินน้ำ]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
|สัญลักษณ์ =
| abbr = DIT
|สัญลักษณ์ _กว้าง =
| type = ส่วนราชการ
|สัญลักษณ์ _บรรยาย =
| class = กรม
|ตรา = DIT กรมการค้าภายใน.jpg
| establish_date = [[พ.ศ. 2485]]
|ตรา_กว้าง = 150
| budget =
|ตรา_บรรยาย =
| group = [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพาณิชย์]]
|ภาพ =
| type_headman = อธิบดี
|ภาพ_กว้าง =
| headman = นางวัชรี วิมุกตายน
|ภาพ_บรรยาย =
| type_secretary = รองอธิบดี
|วันก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2485]]
| secretary = นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร<br>นางจินตนา ชัยยวรรณาการ<br>นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม
|สืบทอดจาก_1 =
| website = [http://www.dit.go.th DIT.go.th]
|สืบทอดจาก_2 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = {{flagicon|Thailand}}<br>44/100 [[ถนนสนามบินน้ำ]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = นางวัชรี วิมุกตายน
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
|หัวหน้า2_ชื่อ = นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า3_ชื่อ = นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า4_ชื่อ = นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด =
|ลูกสังกัด_1 = ''[[#หน่วยงานในสังกัด|ดูในบทความ]]''
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [http://www.dit.go.th DIT.go.th]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมการค้าภายใน ''' ({{lang-en|Department of Internal Trade of Thailand}}) ก่อตั้งวันที่ [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2485]] <ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=1&catid=101&id=13 ประวัติกรมการค้าภายใน]</ref> ซึ่งในขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างสงคราม[[ประเทศไทย]]ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจาก[[สงคราม]]ได้ จึงมีความจำเป็นต้องพร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้าน และงาน[[เศรษฐกิจ]]สำคัญ เช่น [[การค้าขาย|การพาณิชย์]] [[อุตสาหกรรม]] [[วิทยาศาสตร์]] ยังรวมอยู่ในการดูแลของ[[กระทรวง]]เดียว จึงได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ขึ้นเป็น[[กระทรวงพาณิชย์]] และตั้งกรมการค้าภายในขึ้นในสังกัด ทำหน้าที่ดูแลงาน[[การค้าขาย|การค้า]]ภายใน[[ประเทศ]]
 
== ประวัติความเป็นมา ==
กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของ[[คนไทย]] และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของ[[สินค้า อุปโภค[[สินค้าบริโภค|บริโภค]]ที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม [[เศรษฐกิจ]]ในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของ[[กระทรวงพาณิชย์]] ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร
 
ในปี [[พ.ศ.2487]] – [[พ.ศ.2495]] กระทรวงพาณิชย์ <ref>[http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/download/article/article_20091009145323.pdf]</ref>ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุม[[ข้าว]]<ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=16&catid=115&id=2157 Control over Rice Production]</ref> อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วน[[ราชการ]] เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี [[พ.ศ.2522]] [[พ.ศ.2535]] และ [[พ.ศ.2542]]
 
==วิสัยทัศน์==
* [http://www.dit.go.th/ กรมการค้าภายใน]
* [http://www.moc.go.th/ กระทรวงพาณิชย์]
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์}}
{{กระทรวง}}
54,425

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์