ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== บุคลากรสภานักเรียน ==
โดยส่วนใหญ่ บุคลากรสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกัน ซึ่งแล้วแต่โรงเรียนว่าจะกำหนดลักษณะของสภานักเรียนในแบบใด แต่ส่วนมาก จะกำหนดหลักๆไว้ดังนี้
:* ครูที่ปรึกษา (คอยแนะนำให้คำปรึกษาต่างๆ)
:* ประธานสภานักเรียน
:* รองประธานสภานักเรียน
:* เลขานุการ
:* สมาชิกสภานักเรียน
== สภานักเรียนในประเทศต่างๆ ==
=== สหรัฐอเมริกา ===
 
=== ญี่ปุ่น ===
 
== สภานักเรียนในประเทศไทย ==
=== ไทย ===
ส่วนมาก โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยมีสภานักเรียนหมดแล้ว แต่มักจะมีการเรียกสภานักเรียนว่า "คณะกรรมการนักเรียน" และมักจะเปรียบเทียบ "สภานักเรียน" เหมือนระบบรัฐสภา ในระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตราที่ 32 ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ [[พ.ศ. 2550]]
== อ้างอิง ==
 
{{แม่แบบ:สภานักเรียน}}
[[en:Student Council]]
[[da:Elevråd]]
[[de:Schülervertretung]]
[[he:מועצת תלמידים]]
[[ja:生徒会]]
[[no:Elevråd]]
[[pt:Associação de estudantes]]
[[sv:Elevkår]]
[[หมวดหมู่:นักเรียน]]
ผู้ใช้นิรนาม