ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานักเรียน"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''สภานักเรียน''' (Student Council) หรือ คณะกรรมการนักเรียน นั้น เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา และ ออสเตเรีย นั้นเรียกสภานักเรียนหลายแบบมาก เช่น สภานักเรียน (Student Council) , รัฐบาลนักเรียน (Student government) หรือ สภากิจกรรมนักเรียน (Student Activity Council) , สหพันธ์สภานักเรียน (Student Council Association or S.C.A) สภานักเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ เรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมของ จอห์น ดิวอี้ นักปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ใน [http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education ประชาธิปไตยกับการศึกษา] (พ.ศ. 2460) และโรงเรียนที่ใช้ระบบสภานักเรียนเป็นแห่งแรกก็คือโรงเรียนลูมิส ชาร์เฟ่ย์ ในเมืองวินซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ประมาณ ปี พ.ศ. 2463