ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 5 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่
; สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร : [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] [[แขวงทุ่งสองห้อง]] [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
; สาขาเชียงใหม่ :ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.หนองป่าครั่ง [วัดเกตุ[อำเภอเมืองเชียงใหม่|อ.เมือง]] [[จังหวัดเชียงใหม่|จ.เชียงใหม่]]
; สาขานครราชสีมา : เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา [[อำเภอเมืองนครราชสีมา|อ.เมือง]] [[จ.นครราชสีมา]]
; สาขาขอนแก่น : อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ศาลากลางหลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง [[อำเภอเมืองขอนแก่น|อ.เมือง]] [[จังหวัดขอนแก่น|จ.ขอนแก่น]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์