ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานฝังประดับแบบคอสมาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
Image:Campitelli - Aracoeli cosmatesco 1010842.JPG
Image:Celio - ss Quattro - oratorio s Silvestro - cosmatesca 1070926.JPG
Image:LugnanoTrastevere in- Teverinasan santaCrisogono Maria1000363 Assuntapavimento 006cosmatesco.JPG
Image:RomaCosmedin2666TAW.JPG
Image:RomaCosmedin2667TAW.JPG
Image:Santa Croce in Gerusalemme Kosmaten 2009.jpg
Image:Trastevere - s Benedetto in Piscinula pavimento 1040040.JPG
Image:Orvieto138.jpg
Image:Chiesa di San Pietro (Albe) Interno Pulpito.JPG
</gallery>
 
47,914

การแก้ไข