ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== สำนักนายกรัฐมนตรี ===
* [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]] <!-- (Office for National Education Standards and Quality Assessment) -->
* [[สำนักงานส่งเสริมการจัดจัดการประชุมและนิทรรศการ]]
* [[องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน]]
* [[สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้]] (OKMD) <!-- (Office of Knowledge Management and Development) --> มีหน่วยงานย่อย 7 แห่ง
** [[ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย]], ศลชท.
** [[สถาบันวิทยาการการเรียนรู้]], สวร.
 
=== กระทรวงกลาโหม ===
* [[สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ]]
56,835

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์