ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* http://www.naewna.com/news.asp?ID=94125
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย}}
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังประชาชน]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]

รายการเลือกการนำทาง