ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== การเป็นพระพุทธะ ==
นิกาย[[นิชิเรนโชชู]] นั้นเชื่อว่า พระนิชิเรนนั้น เป็นการอุบัติ[[อาทิพุทธะ|พระพุทธเจ้าองค์นิรันดร์]] แห่งอดีตอันไกลโพ้นและไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและดั้งเดิม โดยเชื่อว่า[[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]] เป็นเพียงพระพุทธะชั่วคราวเท่านั้น แต่พระพุทธะที่แท้จริงคือพระนิชิเร็น สานุศิษย์นิกายนี้จึงขนานนามท่านว่า '''นิชิเรนไดโชนิน''' แต่นิกาย[[นิชิเรนชู]] และนิกายอื่นๆ เชื่อว่าพระนิชิเรนผู้ก่อตั้งเป็นเพียงพระโพธิสัตว์โจเกียวหรือ[[โจเกียวหรือพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์]] มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ใน[[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] ในฐานะทูตของพระพุทธเจ้าเท่านั้น โดยจะยังคงเชื่อว่า [[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]]คือพระพุทธะแท้จริง จึงขนานนามท่านว่า '''นิชิเรนโชนิน'''
 
== แต่งตั้งพระสงฆ์อาวุโส 6 รูป ==
1,079

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์