ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งโครงอย่างรวดเร็ว)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วันอนุรักษ์มรดกไทย''' ตรงกับวันที่ [[2 เมษายน]]ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
148,982

การแก้ไข