ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎการอนุรักษ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทฤษฎีสัมพัธภาพ --> ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
(some modifications)
(ทฤษฎีสัมพัธภาพ --> ทฤษฎีสัมพัทธภาพ)
* การอนุรักษ์[[เลขบาริออน]]
* การอนุรักษ์[[เฟลเวอร์]] (flavor) หรือ[[ตัวเลขควอนตัมของอนุภาคพื้นฐาน]] (ไม่เป็นจริงใน[[อันตรกิริยานิวเคลียร์แบบอ่อน]])
* การอนุรักษ์[[มวล]] (เป็นจริงเฉพาะกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับ[[ทฤษฎีสัมพัธภาพสัมพัทธภาพ]]
 
[[ทฤษฎีของนอยเธอร์]] (Noether's theorem) แสดงให้เห็นว่าในระบบที่อธิบายได้ด้วย[[หลักการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด]] (principle of least action) (นั่นคือ ระบบมี[[สมการการเคลื่อนที่แบบลากรองช์]]และ[[สมการการเคลื่อนที่แบบแฮลมิโตเนียน]]) กฎการอนุรักษ์นั้นมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ[[ความไม่แปรเปลี่ยน (ฟิสิกส์)|ไม่แปรเปลี่ยน]] (invariance) ของกฎทางฟิสิกส์ (ใน[[การแปลง]] (transformation) อย่างหนึ่ง). ตัวอย่างเช่น การที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา]]นำไปสู่การอนุรักษ์ของพลังงานในระบบ และการที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลียนแปลงตามตำแหน่ง]]นำไปสู่การอนุรักษ์โมเมนตัม เป็นต้น
1,661

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์