ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎการอนุรักษ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
some modifications
(marked as stub)
(some modifications)
{{stub}}
 
'''กฎการอนุรักษ์''' (conservative laws) ในเชิง[[ฟิสิกส์]]กล่าวถึงปริมาณบางอย่างในระบบปิด ซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตัวอย่างของกฎการอนุรักษ์ซึ่งเป็นจริงเสมอได้แก่
 
* [[การอนุรักษ์พลังงาน]]
 
* การอนุรักษ์[[เลขบาริออน]]
* การอนุรักษ์[[เฟลเวอร์]] (flavor) หรือ[[ตัวเลขควอนตัมของอนุภาคพื้นฐาน]] (ไม่เป็นจริงใน[[อันตรกิริยานิวเคลียร์แบบอ่อน]])
* การอนุรักษ์[[มวล]] (เป็นจริงเฉพาะกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับ[[ทฤษฎีสัมพัธภาพ]]
 
[[ทฤษฎีของนอยเธอร์]] ([[:en:Noether's theorem]]) แสดงให้เห็นว่าในระบบที่อธิบายได้ด้วย [[:en:Principleหลักการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด]] (principle of least action]]) (นั่นคือ ระบบมี [[Lagrangianสมการการเคลื่อนที่แบบลากรองช์]] และ [[Hamiltonianสมการการเคลื่อนที่แบบแฮลมิโตเนียน]]) กฎการอนุรักษ์นั้นมีความสัมพันธ์กับการที่กฎทางฟิสิกส์มีคุณสมบัติ [[invariantความไม่แปรเปลี่ยน (ฟิสิกส์)|ไม่แปรเปลี่ยน]] เทียบกับ(invariance) ของกฎทางฟิสิกส์ (ใน[[transformationการแปลง]] (transformation) อย่างหนึ่ง). ตัวอย่างเช่น การที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา]]นำไปสู่การอนุรักษ์ของพลังงานในระบบ และการที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลียนแปลงตามตำแหน่ง]]นำไปสู่การอนุรักษ์โมเมนตัม เป็นต้น
 
 
1,661

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์