ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิรมล เมธีสุวกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เป็นพิธีกรรายการทุ่งแสงตะวัน ช่อง ๓ และ พันแสงรุ้ง ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
นิรมล เมธีสุวกุล ได้รับรางวัลในฐานะสตรีดีเด่น สื่อมวลชนดีเด่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ฯลฯ
นักนิเทศศาสตร์ดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2549
ศิษย์เก่าีดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2549,
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ (ทุ่งแสงตะวัน) จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553
 
[[หมวดหมู่:พิธีกรไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์